<

bizarium+
contextual lunch


bizarium+
contextuele lunch

uitstap
trip

01.10.2023
De bedenkers, eigenaars en uitvoerders van het privémuseum Bizarium (in 2020 genomineerd als Europees Museum van het Jaar) zijn onze gidsen doorheen deze 'wonderkamer' vol ambachtelijk uitgevoerde, conceptuele, ingenieuze uitvindingen die getuigen zijn van grenzeloze verbeeldingskracht, technische vindingrijkheid en onmetelijke passie. Een appèl aan elke Leonardo da Vinci van vandaag.

Ook hun grootvader runde al een privémuseum. In het zuivelmuseum van Blankenberge is de tijd stil blijven staan. Dit gesloten museum opent speciaal voor ons nog eens de deuren. Het 'vette goud' dat na WOII over de grens werd gesmokkeld kent een bewogen geschiedenis.

Tijdens een contextuele lunch gaat artecetera dieper in op de betekenis van boter in de kunst; van delicate boterkrullen op 17e eeuwse stillevens tot hompen boter in het werk van Joseph Beuys.
The creators and owners of the private museum Bizarium (nominated as European Museum of the Year in 2020) are our guides through this 'Wunderkammer' full of craftily executed, conceptually ingenious inventions that bear witness to boundless imagination, technical ingenuity and immeasurable passion. An appeal to every Leonardo da Vinci of today.

Their grandfather already ran a private museum. Time has stood still at the Blankenberge Dairy Museum. This closed museum once again opens its doors especially for us. During a contextual lunch, artecetera will explore the significance of butter in art; from delicate curls of butter on 17th-century still lifes to lumps of butter in the work of Joseph Beuys.


©2024 artecetera vzw
+32 484 49 09 14
vzw@artecetera.be

design xander maclaren